Coaching menedżerski metodą podnoszenia kompetencji

Już na samym początku naszych rozważań musimy sobie jasno uzmysłowić, że przed dzisiejszymi menedżerami stawiane są relatywnie wysokie wymagania. Ludzie ci, odpowiedzialni są za m.in. wygenerowanie dla firmy możliwie jak najlepszych wyników. Takie zadania stawiają przed nimi: a to szef, a to lider w zespole…

A żeby to osiągnąć (menadżerowie) muszą notorycznie ulepszać swe osobiste kompetencje zawodowe. Z pewnością nie ma jednej recepty dla wszystkich; uniwersalnej metody, która sprawiłaby, iż wszyscy w lot mogliby podnieść swoje kompetencje zawodowe. Istnieje bowiem wiele różnorodnych dróg rozwoju zawodowego oraz podnoszenia szeroko pojmowanej efektywności realizowanych zadań.

Aczkolwiek metodą, która to ostatnimi czasy cieszy bardzo dużą popularnością jest coaching menedżerski (szkolenia znajdziemy między innymi na stronie: anacco.pl/coaching-menedzerski). Dzieje się tak przede wszystkim z tego oto względu, że spośród wielu innych metod podnoszenia umiejętności menedżerskich, akurat ta wyróżnia stosunkowo wysoką skutecznością. Oczywiście nie może być ona stuprocentowa. Nie bez znaczenia jest też trwałość zmian wprowadzanych w postawie pracownika. Tutaj, podobnie jak w przypadku wspomnianej skuteczności też oczywiście nie możemy mówić o trwałości w zupełnie każdym przypadku. Wiele bowiem zależy od osobowości nie tylko szkoleniowca, ale również szkolonego. Jednocześnie ważna jest też jakość samego szkolenia i sensowność poszczególnych czynności w oczach pracownika.

Coaching menedżerski możemy definiować jako złożony proces doskonalenia menadżera, który umożliwia mu poznanie jego słabszych i mocniejszych stron. Coaching menedżerski uczy, jak radzić sobie z podejmowaniem decyzji, pomaga też w ustaleniu jasnych i czytelnych priorytetów oraz sposobów, jakimi zamierza się dojść do mniej lub bardziej wyśrubowanych celów.