Geotechnika i fundamentowanie

Fundamentowanie i geotechnika to nauki inżynieryjne, polegające na poznawaniu gruntu, na którym ma powstać budowla oraz zabezpieczanie gruntu poprzez budowanie solidnych fundamentów i odpowiednie uzbrajanie terenu budowy.

Geotechnika (zob. titan.com.pl) polega na gruntownym poznaniu gleby oraz wszelkich warunków glebowych przyszłej budowy. Glebę bada się poprzez pobieranie próbek za pomocą specjalnych maszyn oraz specjalnych urządzeń. Dokładnie sprawdza się jak i na ile należy teren wzmocnić, by powstałe tam budowle nie zawaliły się później. Tutaj w okresie następnym wkracza dziedzina fundamentowania, ponieważ od warunków glebowych, atmosferycznych, występujących zjawisk zależy w jaki sposób teren ma być zabezpieczony i przygotowany pod budowę.

Dzięki odpowiednim projektom, badaniom i wyliczeniom, w dzisiejszych czasach można nawet budować domy na terenach zagrożonych trzęsieniami ziemi oraz tąpnięciami górniczymi. Wystarczy bardzo dobrze obliczyć procent ryzyka i wziąć go pod uwagę, w procesie zabezpieczania czyli fundamentowania podłoża, pod przyszłą budowę.
Nauki inżynieryjne to nauki bardzo ścisłe i dokładne, a inżynierowie już na etapie projektów powinni brać pod uwagę wszelkie podane im czynniki zagrożenia i wykonać projekt i wszelkie obliczenia bardzo dokładnie i szczegółowo. Tutaj nie ma miejsca na pomyłki i przypadki.

Wiele firm zajmujących się badaniami geotechnicznymi oraz specjalizujących się w fundamentowaniu, zatrudnia inżynierów z bardzo dużym doświadczeniem, którzy są absolwentami dobrych i renomowanych uczelni. Inżynierowie kształcą się całe życie, przeróżne warunki glebowe, budowlane, sprawiają, że nie można nic tutaj wykonać
rutynowo, kierując się jednym przypadkiem, wszystkie inne traktować tak samo. Ważna jest dokładność w projektowaniu, wykonaniu, zakończeniu projektu, ważne jest indywidualne podejście do każdej budowy.