Materiały ognioodporne

Materiały ognioodporne znajdują swoje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu takich, jak:

  • ciepłownictwo i energetyka,
  • odlewnictwo,
  • hutnictwo,
  • koksownictwo,
  • przemysł chemiczny,
  • ceramiczny,
  • cementowo – wapienny.

Płyty ogniotrwałe są niezbędne w każdym procesie produkcyjnym, w którym dochodzi do wykorzystywania bardzo wysokich temperatur lub związków chemicznych. Jednak nie tylko wielkie zakłady przemysłowe stosują ww. produkty. Zaprawa ognioodporna, cegły, kleje, spoiwa i płyty ognioodporne (od Ceramic) oraz gotowe elementy szamotowe są wykorzystywane w piekarniach, cukierniach, pizzeriach, a nawet w naszych domach, przy budowie kominka, grilla, czy jakiegokolwiek paleniska. Są też zwolennicy używania ogniotrwałych surowców w budownictwie, w celu zabezpieczenia budynków przed działaniem ognia. Zaprawa ognioodporna ma wysokie właściwości plastyczne, jest zazwyczaj stosowana do łączenia elementów kominów, pieców, kadzi, ale także kładziona cienką warstwą na elementy konstrukcyjne spełnia rolę dodatkowej osłony kwaso- i ognioodpornej.
W dzisiejszych czasach nie stosuje się już szkodliwego i rakotwórczego azbestu, który posiadał właściwości ogniotrwałe, był powszechnie stosowany w formie izolacji ze względu na słabe przewodnictwo ciepła i prądu. Dzisiejszy przemysł zastępuje go z powodzeniem produktami powstałymi na bazie krzemianów, glinu i włókien ceramicznych.