Metody przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP

Zacznijmy od tego, iż absolutnie każdy pracodawca zaraz po zawarciu umowy z pracownikiem, zobligowany jest do przeprowadzenia mu szkolenia BHP. Jest ono obowiązkowe i nie obejdzie się bez odbycia tego rodzaju kursu, nawet jeśli ktoś traktuje go jako niepotrzebny, nieprzydatny czy całkowicie bez sensu. Zazwyczaj przeprowadzane jest ono w formie wykładu, jednak w dobie Internetu, takie szkolenie możemy odbyć również online.

Pierwsze szkolenie to w praktyce szkolenie wstępne, bez którego nie można dopuścić pracownika do pracy. Obejmuje ogólne zagadnienia, które uwzględniają podstawowe zagadnienia z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowe, czyli te, które obejmują pracę na konkretnym stanowisku. Jest ono obowiązkowe w każdej nowej pracy i na każdym nowym stanowisku. Jest także konieczne, aby przygotować się do pracy na nowym stanowisku.

Szkolenia BHP mogą być przeprowadzane jako krótki instruktaż pracy w kontakcie z instruktorem. Poza tym, można je przeprowadzić również w formie kursu, seminarium, lub samokształcenia, czyli szkolenia w formie elektronicznej (szkolenia BHP online), czyli tak zwanego, e-learningu.

W kursach samokształcenia dla pracodawców i kierujących pracownikami, znajdują się wybrane regulacje z zakresu prawa pracy dotyczące BHP, identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. Ponadto, obejmują one metody oceny ryzyka zawodowego, postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń, takich jak, pożar, czy awaria oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. W kursach dla pracowników znajdują się podobne tezy, a dodatkowo są omówione kwestie związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii (nauki o pracy).

Każde szkolenie z zakresu BHP, nawet to przeprowadzane online, powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym, na jakim poziomie udało się uczestnikom przyswoić przekazaną wiedzę. Na koniec dodam, choć to każdy wiedzieć powinien, że tylko sprawdzona i rzetelna firma jest gwarancją zadowolenia i kursu na odpowiednio wysokim poziomie.